fbpx

Правова інформація

Загальна інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ” ПРОСТО МАНІ “(ТОВ” ФК “ПРОСТО МАНІ”)

Код ЄДРПОУ 43162329
Зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 08.08.2019.
Внесено до Державного реєстру фінансових установ (розпорядження Нацкомфінпослуг від 28.11.2019 №2402;
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №В0000382 від 05.10.2021 року).

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
ФІЛІЯ № 2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПРОСТО МАНІ”
Місцезнаходження: Україна, 65048, Одеська обл., м. Одеса, вул.Успенська, буд. 39/1, офіс 18
Види фінансових послуг, що надає філія:
-НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ;
Директор ФІЛІЇ № 2 ТОВ “ФК “ПРОСТО МАНІ” – МОРОЗОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Дата створення: 09.11.2021. Дата державної реєстрації: 09.11.2021
Код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 44416237
Сайт – prostomoney.odessa.ua

Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи — відсутні.
Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося.

Директор  Купріянов Максим Сергійович
E-Mail: credit@prostomoney.com.ua
Телефон: +38(067)807-19-45

Місцезнаходження компанії

Україна, 65048, Одеська обл., м. Одеса, вул.Успенська, буд. 39/1, офіс 18

Години роботи

Графік роботи колл-центру:
пн-пт з 09:00 до 20:00
сб-нд з 09:00 до 18:00

Графік роботи офісу:
пн-пт з 09:00 до 18:00

Роз’яснення окремих положень законодавства щодо захисту прав споживачів

««ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОСТО МАНІ» є фінансовою установою, що здійснює свою діяльність в межах чинного законодавства України, в тому числі і в частині захисту прав споживачів.
На виконання вимог чинного законодавства, щодо захисту прав споживачів, інформуємо про наступне.
Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів (ст. 15 ЗУ «Про споживче кредитування»).
Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі до закінчення строку, встановленого частиною першою статті 15 ЗУ «Про споживче кредитування» (14 днів).
Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит споживач зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.
Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:
1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою статті 15 ЗУ «Про споживче кредитування».
Мінімальний строк дії договору становить 365 днів, протягом строку дії договору неможливо збільшувати процентну ставку за договором без письмової згоди споживача фінансових послуг.
Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань споживача у бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів. Договором про споживчий кредит може встановлюватися порядок дострокового повернення споживчого кредиту з урахуванням положень частини третьої статті 15 ЗУ «Про споживче кредитування».
Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.
Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту.
Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.
У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – щонайменше на три календарні місяці кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, якщо таке право передбачене договором про споживчий кредит.
Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити споживача про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
Якщо кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – 60 календарних днів з дня одержання від кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога кредитодавця втрачає чинність.
Договір про споживчий кредит, договори про надання супровідних послуг кредитодавцем і третіми особами та зміни до них укладаються у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про електронну комерцію”). Кожна сторона договору отримує по одному примірнику договору з додатками до нього. Примірник договору, що належить споживачу, має бути переданий йому невідкладно після підписання договору сторонами.

Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОСТО МАНІ» у своїй діяльності із надання фінансових послуг, дотримується вимог норм чинного законодавства України.
Якщо на думку споживача фінансових послуг, з боку Товариства матиме місце порушення норм чинного законодавства, необхідно звертатись усно або письмово, за наступними контактами:
Тел.: 0 800 330 721, +38 067 807 19 45.
Адреса для листування поштою: 01024, м. Київ, вул. Кропивницького, 10, оф. 46.
Email для надсилання електронних листів: credit@prostomoney.com.ua.

Окрім того, Національний банк України має повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг і регулює поведінку банків та небанківських фінансових установ щодо їхніх клієнтів. Спеціальний підрозділ, який цим опікується, – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг.
Звернутися до Національного банку можна через дистанційні канали:

 • надішліть звернення онлайн за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals або на електронну пошту nbu@bank.gov.ua , використовуючи спеціальну форму, яка знаходиться вказаним вище посиланням;
 • надішліть лист разом із документами на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.
  У зверненні до Товариства або Національного банку України потрібно розповісти суть питання, зазначити інформацію про себе та контакти.
  Вказати:
  – ваше прізвище, ім’я та по батькові;
  – місце проживання;
  – електронну пошту;
  – суть порушеного питання, вашої пропозиції чи скарги.
  Інформації має бути достатньо для обґрунтованого рішення.
  Якщо Ви маєте питання, скарги чи пропозиції щодо послуг фінустанов, ви можете отримати консультацію від спеціалістів НБУ за номером 0 800 505 240.
  Національний банк не розглядає анонімні зверненням без імені автора та зазначення місця його проживання. Питання поза компетенцією НБУ ми пересилаємо до відповідального державного органу та обов’язково повідомляємо про це людину. Якщо громадянин не вказав достатньо інформації, ми повертаємо звернення та просимо уточнити дані. Також не розглядається повторне звернення з того ж питання, якщо перше звернення було вирішене.
  Більше інформації про правила звернень громадян – Інструкція про організацію розгляду звернень громадян, проведення особистого прийому та забезпечення доступу до публічної інформації в Національному банку України, затверджена Рішенням Правління НБУ №332-рш від 14.05.2020 р.

Канали зв’язку Національного Банку України для громадян:
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.

Гарантійні фонди та компенсаційні схеми – відсутні

Про договора
 • Порядок внесення змін і доповнень за договором
  Внесення змін та доповнень до Договору, оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі.
  Договір може бути змінений та/або доповнений Сторонами в період його дії на підставі взаємної згоди.
  Будь – які зміни та/або доповнення умов Договору, мають юридичну силу в тому випадку, якщо вони оформлені письмово, підписані повноважними представниками Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором.
  Збільшення суми основного зобов’язання, здійснюється шляхом укладання Договору про внесення змін та доповнень до Договору.
 • Інформацію про діючі акції та як скористатися акційними умовами можна дізнатися детально по телефону 0-800-330-721 або +38 067-807-1945.
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПРОСТО МАНІ” встановлює порядок погашення простроченої заборгованості, що відображений у кредитних договорах та не залучає до врегулювання простроченої заборгованості колекторські компанії, проте має право здійснити відступлення прав вимоги за кредитним договором. Вказані дії здійснюються у порядку вказаному за наступними посиланнями:

1. Порядок взаємодії при врегулюванні заборгованості
2. Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості
3. Порядок відступлення умови

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

ПАРХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Місце проживання: 02068, Україна, місто Київ, Дарницький район, вулиця Урлівська, будинок …, квартира …

Розмір частки до статутного фонду (грн.): 4 275 000,00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЦЕФЕЙ», ідентифікаційний код юридичної особи 43506539,

Країна резидентства: Україна

Місце знаходження: 69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 151/вул. Сталеварів, буд. 11, приміщення 82

Розмір частки до статутного фонду (грн.): 4 275 000,00

БОРИСЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Країна громадянства: Україна

Місце проживання: 02160, Україна, місто Київ, вул. Єлизавети Чавдар, будинок …, квартира …

Розмір частки до статутного фонду (грн.): 450 000,00

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТОВ «ФК «ПРОСТО МАНІ» – ПАРХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Місце проживання: 02068, Україна, місто Київ, Дарницький район, вулиця Урлівська, будинок …, квартира …

Характер бенефіціарного володіння – прямий, частка – 47,5 %

Види діяльності

Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва;
Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг;
Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування;
Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний)

Перелік послуг та тарифи

Перелік послуг:

 • надання послуг з фінансового лізингу (ліцензія згідно з Розпорядженням Нацкомфінпослуг №2290 від 19.11.2019);
 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (ліцензія згідно з Розпорядженням Нацкомфінпослуг №2402 від 28.11.2019)

Ціна / тарифи на зазначені послуги:

 • відсотки за користування кредитом (позикою) в розмірі від 18% до 72% річних;
 • від 36% до 72% річних оплата на надання послуги з лізингу
Внутрішні документи

Виписка з ЄДР
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №В0000382 від 05.10.2021
Договір лізингу
Договір поруки
Договір факторингу
Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Паспорт кредиту. Інформація, яка надається споживачеві до підписання договору про кредит
Правила про отримання грошей в борг у тому числі і на умовах фінансового кредиту
Правила лізингу
Правила факторингу
Звіти з аудиту

Ознайомитися за посиланням

Отримайте гроші за 1 день

1 Step 1
Відправити Запит
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
 • Берете паспорт, ІПН та правовстановлюючі документи на об’єкт застави
 • Телефонуєте або приїжджаєте до нас в офіс обговорити деталі
 • Оглядаємо об’єкт застави і готуємо документи
 • Читаєте та підписуєте договори
 • Отримуєте кошти у безготівковій формі

Вам потрібні гроші для реалізації вашої мети?

Зателефонуйте і ми Вам допоможемо отримати кредит під заставу
нерухомості, авто і землю на вигідних умовах